Sted for tilbedelse i Kasakhstan

Åben kort
Lokal tid:
23:25:44

Too "Universal"

м-н Караоткель-2, дом 13 А, г. Астана
point_of_interestLæs mere

florista

Qazhymuqan Munaytpasov Street 13, Astana
point_of_interestLæs mere

Gazeli Astany Kazavtodispetcher

Abylay Khan Avenue 6/5, Astana
point_of_interestLæs mere

StartUp ЕНУ им.Гумилева

Qazhymuqan Munaytpasov Street 12, Astana
universityLæs mere

Sophia

Abylay Khan Avenue 4/4, Astana
lodgingLæs mere

The Eurasian National University The main educational building №1

15, Qanysh Satbaev Street 1, Astana
universityLæs mere

Obshchezhitiye Ot Yenu

Abylay Khan Avenue 2, Astana
point_of_interestLæs mere

Inn Sofia

Prospect Abyla Khan 4/4, Astana
lodgingLæs mere

Kirpich

Abylay Khan Avenue 41/2, Astana
point_of_interestLæs mere

Kirpich Oblitsovochnyy "Astanastroygrupp"

Abylay Khan Avenue 2, Astana
point_of_interestLæs mere

Institut Radiofiziki I Elektroniki, Yevraziyskiy Natsional'nyy Universitet Im. L.n.gumileva

Qazhymuqan Munaytpasov Street 13, Astana
point_of_interestLæs mere

Monument to Pushkin

Abylay Khan Avenue 8, Astana
point_of_interestLæs mere

Yevraziyskiy Natsional'nyy Universitet

Qazhymuqan Munaytpasov Street 12, Astana
universityLæs mere

Daua

Abylay Khan Avenue 8, Astana
healthLæs mere

Kazakhstan Branch of the Moscow State University. M.V. Lomonosov ENU. Gumilev

Qazhymuqan Munaytpasov Street 11, Astana
universityLæs mere

Lonely rose

Qazhymuqan Munaytpasov Street 22, Astana
point_of_interestLæs mere

Nine West

Astana/Tselinograd District
shoe_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Kasakhstan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning